Schilderijen

Het grootste deel van het werk is uitgevoerd op papier, waarbij verschillende technieken werden toegepast (‘mixed media’).