Ontwerp

Naast schilderwerken, beelden, installaties en animaties ontwerp ik ook logo’s, geboortekaartjes en folders.

Het op maat maken van ontwerpen vergt intensief overleg tussen ontwerper en opdrachtgever. 

Na een eerste gesprek worden een aantal ideeën gepresenteerd. Daarna worden uitwerkingen gemaakt en kan een definitief ontwerp gekozen worden. Bij aanvang van het ontwerpproces (waarbij soms wordt samengewerkt met andere bureaus) wordt een indicatie van de kosten gegeven.

Een voorbeeld van een ontwerpopdracht betreffen de affiches die in opdracht van de Deventer Schoon Familie zijn gemaakt.